Prijava | Registracija | Košarica (0)

  Robert Muchembled

  Robert Muchembled

  Robert Muchembled rodio se 1944. godine u Liévinu u Francuskoj. Jedan je od najpoznatijih suvremenih francuskih povjesničara, profesor nove povijesti na Univerzitetu Paris-Nord i gostujući predavač na nekoliko američkih sveučilišta. Područja njegova interesa su srednjovjekovlje i renesansa, građanska kultura, povijest kriminala i seksualnosti, a posebno su važna njegova istraživanja fenomena vještica. Knjige su mu prevedene na više svjetskih jezika. Najvažnija djela: Izum modernog čovjeka, Povijest velikog Pariza, Društvo, kulture i mentaliteti u modernoj Francuskoj od 16. do 18. stoljeća, Pučka kultura i kultura elita u modernoj Francuskoj od 15. do 18. stoljeća, Vještica na selu, od 15. do 18. stoljeće, Orgazam i Zapad – jedna priča o užitku od 16. stoljeća do naših dana,Ženske strasti, Povijest nasilja.

  Autori

  • Asa Briggs
  • Caroline Lamarche
  • Cees Nooteboom
  • Isabel Fonseca
  • Italo Calvino
  • Ivan Čolović
  • John Fowles
  • Julien Gracq
  • Julien Gracq
  • Julio Cortázar
  • Matthieu Ricard
  • Nenad Popović
  • Neven Jovanović
  • Pascal Quignard
  • Peter Burke
  • Robert Muchembled
  • Roland Barthes
  • Tatjana Tolstoj
  • Tove Jansson
  • Tzvetan Todorov
  • William Maxwell
  • Zygmunt Bauman
   Na vrh