Prijava | Registracija | Košarica (0)

  Roland Barthes

  Roland Barthes

  Roland Barthes rođen je 1915. u Cherbourgu. Studirao je na Sorbonni, predavao sociologiju znakova, simbola i predodžbi na pariškoj Ecole pratique des hautes études, te semiologiju književnosti na College de France. Jedan je od najistaknutijih predstavnika francuske strukturalističke kritike i utemeljitelj semiološke teorije. Preminuo je 1980. u Parizu. Najvažnija djela: Nulti stupanj pisma, Mitologije, O Racineu, Kritika i istina, Sistem mode, Carstvo znakova, Svijetla komora, Užitak u tekstu, Fragmenti ljubavnog diskursa, Roland Barthes po Rolandu Barthesu itd. 

  Wikipedia

  Autori

  • Asa Briggs
  • Caroline Lamarche
  • Cees Nooteboom
  • Isabel Fonseca
  • Italo Calvino
  • Ivan Čolović
  • John Fowles
  • Julien Gracq
  • Julien Gracq
  • Julio Cortázar
  • Matthieu Ricard
  • Nenad Popović
  • Neven Jovanović
  • Pascal Quignard
  • Peter Burke
  • Robert Muchembled
  • Roland Barthes
  • Tatjana Tolstoj
  • Tove Jansson
  • Tzvetan Todorov
  • William Maxwell
  • Zygmunt Bauman
   Na vrh