Prijava | Registracija | Košarica (0)

  Neven Jovanović

  Neven Jovanović

  Neven Jovanović rodio se u Zagrebu 1968. Završio je Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje je doktorirao i gdje predaje na Odsjeku za klasičnu filologiju. Preveo je dvije Euripidove drame Heraklo i Alkestida te Eshilovu trilogiju Orestija. Autor je bloga filologanoga, te, s Bratislavom Lučinom, suautor znastvenog bloga Marulus et al. edovito piše kolumne pod nazivom Noga filologa za dvotjednik za kulturu i društvena zbivanja Zarez.

  Autori

  • Asa Briggs
  • Caroline Lamarche
  • Cees Nooteboom
  • Isabel Fonseca
  • Italo Calvino
  • Ivan Čolović
  • John Fowles
  • Julien Gracq
  • Julien Gracq
  • Julio Cortázar
  • Matthieu Ricard
  • Nenad Popović
  • Neven Jovanović
  • Pascal Quignard
  • Peter Burke
  • Robert Muchembled
  • Roland Barthes
  • Tatjana Tolstoj
  • Tove Jansson
  • Tzvetan Todorov
  • William Maxwell
  • Zygmunt Bauman
   Na vrh