Prijava | Registracija | Košarica (0)

  Matthieu Ricard

  Matthieu Ricard

  Matthieu Ricard rodio se 1946. u Parizu. Kao doktor molekularne biologije radio je na Pasterovu institutu. Godine 1967. prvi je put bio u Indiju, nekoliko godina kasnije napustio je znanstvenu karijeru, preselio se na Himalaju i postao budistički redovnik. Živi u Nepalu, bavi se i fotografijom i prevođenjem (dugogodišnji je prevoditelj Dalaj lame) te vodi niz znanstvenih i humanističkih projekata. Napisao je nekoliko knjiga o budizmu, meditaciji i Tibetu te sudjelovao u znanstvenim istraživanjima o učincima meditacije na mozak u suradnji s američkim znanstvenicima. Najpoznatije knjige: Sreća, Himalajski budizam, Kvantum i Logos, Duh Tibeta, život i svijet Khyentsea Rinpochea.

  Autori

  • Asa Briggs
  • Caroline Lamarche
  • Cees Nooteboom
  • Isabel Fonseca
  • Italo Calvino
  • Ivan Čolović
  • John Fowles
  • Julien Gracq
  • Julien Gracq
  • Julio Cortázar
  • Matthieu Ricard
  • Nenad Popović
  • Neven Jovanović
  • Pascal Quignard
  • Peter Burke
  • Robert Muchembled
  • Roland Barthes
  • Tatjana Tolstoj
  • Tove Jansson
  • Tzvetan Todorov
  • William Maxwell
  • Zygmunt Bauman
   Na vrh